WSZYSTKO JEST SNEM DLATEGO WSZYSTKO JEST MOŻLIWE Myśl. Bądź ze sobą szczery. Korzystaj ze swojej wolności i znajdź to, co ma dla Ciebie sens. WSZYSTKO JEST SNEM DLATEGO WSZYSTKO JEST MOŻLIWE Myśl. Bądź ze sobą szczery. Korzystaj ze swojej wolności i znajdź to, co ma dla Ciebie sens.

Nie bierzcie moich słów na wiarę tylko dlatego, że wypowiedział je Budda, lecz dobrze je zbadajcie. Bądźcie światłem dla samych siebie" 

 

Wprowadzenie do Buddyzmu

Budda miał przed 2550 laty wyjątkowe możliwości nauczania: żyjąc w czasie wspaniałego rozkwitu kultury, otoczony bardzo zdolnymi uczniami, mógł przez czterdzieści pięć lat po osiągnięciu Oświecenia wskazywać innym prowadzącą do niego drogę. Dlatego również jego nauki, zwane Dharmą, są tak różnorodne i bogate. Kandziur, słowa samego Buddy, składa się ze 108 tomów, zawierających 84000 nauk. Późniejsze komentarze do nich, Tendziur, obejmują dalsze 254 grube księgi. Z tego powodu Budda pod koniec życia powiedział: "Mogę umrzeć szczęśliwy. Nie zatrzymałem żadnej nauki w zamkniętej dłoni. Dałem wam już wszystko, co może wam przynieść pożytek." Jego ostatnia nauka wyróżnia buddyzm na tle innych religii. Buddyzm jest więc czymś bardzo praktycznym, czymś co można bezpośrednio zastosować w życiu. Kiedy ludzie pytali Buddę, dlaczego i czego nauczał, odpowiadał zawsze tak samo: "Nauczam, ponieważ wy i wszystkie istoty pragniecie osiągnąć szczęście i uniknąć cierpienia. Nauczam, jakimi rzeczy są." 

 

Czym jest więc buddyzm?

Najlepszym słowem opisującym naukę Buddy jest to, którego używał on sam. Przez 1500 lat nauki te praktykowane były w Indiach pod nazwa "Dharma", a przez ostatnie tysiąc lat w Tybecie jako "Czio". Oba te określenia oznaczają: "jakimi rzeczy są". Zrozumienie tego, jakimi rzeczy są, jest kluczem do trwałej radości. Sam Budda jest nauczycielem, przykładem, strażnikiem i przyjacielem. Pomaga nam i wszystkim istotom unikać cierpienia i doświadczać stanów coraz intensywniejszego szczęścia i radości, a także prowadzić innych do Wyzwolenia i Oświecenia. Cytaty z książki Lamy Ole Nydahla "Jakimi rzeczy są" Wydawnictwo 108, Gdańsk 1995 

 

Kim jest Budda?

Budda urodził się przed około 2560 laty w północnych Indiach. Po sześciu latach poszukiwań rozpoznał w głębokiej medytacji naturę umysłu. W ten sposób stał się Buddą - "Przebudzonym". Jego nauka, sprawiająca że stajemy się samodzielni, nieustraszeni i pełni radości, jest główną religią w wielu azjatyckich krajach. Od lat siedemdziesiątych głęboki pogląd buddyzmu i jego liczne metody inspirują i przyciągają coraz więcej ludzi na Zachodzie. Budda jest dla nich ponadczasowym zwierciadłem, ukazującym potencjał ich umysłu. Czym jest buddyzm?

Budda przekazał metody pozwalające osiągnąć pełne Oświecenie. Wyjaśnił też przejrzyście, które nauki dotyczą ostatecznej, a które względnej prawdy. Praktycznie i w zrozumiały sposób pokazał swoim uczniom, jak mogą wykorzystywać wszystkie doświadczenia życiowe na ścieżce do Oświecenia. Dał im w ten sposób metody prowadzące do trwałego szczęścia. Zachęcał ich, by byli krytyczni i sami ocenili, czy jego nauki są dogmatyczne, czy też rzeczywiście wyzwalające. Buddyjskie medytacje powodują wewnętrzną przemianę, na skutek której wszystkie doświadczenia zaczynają wzbogacać nasze życie. Poziomy świadomości, które osiągamy dzięki tym zręcznym metodom, stają się naszym trwałym doświadczeniem - nigdy już ich nie tracimy. Najwyższe nauki, znane jako Czag czien lub Dzog czien, Mahamudra lub Maha Ati, pozwalają nam przeżyć całkowitą jedność podmiotu, przedmiotu i działania. 

 

Czym jest karma?

Karma oznacza "przyczynę i skutek", nie los. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne życie. To zrozumienie pozwala nam świadomie gromadzić pozytywne wrażenia prowadzące do szczęścia i unikać zasiewania nasion przyszłego cierpienia. Jeszcze niedojrzałą pozytywna karmę można wzmocnić przy pomocy zręcznych środków Diamentowej Drogi, a negatywną zmniejszyć lub przekształcić w mądrość. 

 

Czym jest medytacja?

Medytacja oznacza w buddyzmie "wolne od wysiłku spoczywanie w tym co jest". Można urzeczywistnić ten stan dzięki uspokojeniu i opanowaniu umysłu, budzącym współczucie i mądrość, lub pracy z wewnętrznymi energiami i formami buddów ze światła. Najskuteczniejsza jest jednak ciągła identyfikacja z własną naturą buddy oraz doświadczanie wszystkiego jako Czystej Krainy, jak naucza tego Diamentowa Droga. Gdy postrzegający, to co jest postrzegane i sam akt postrzegania stają się jednością - zarówno w czasie sesji medytacyjnych, jak też poza nimi - osiągamy cel, Mahamudrę. 

 

Rezultaty stosowania nauk Buddy

Jest tylko kwestią czasu, który upłynie nim medytacja przyniesie nam trwały stan szczęścia, porównywalny jedynie z momentami zjednoczenia z naszym najlepszym partnerem. Żadne zewnętrzne środki nie są w stanie stworzyć radości, która nie byłaby już w nas zawarta. Szukanie szczęścia przez posiadanie, albo wrażenia zmysłowe jest jak próba ruszenia czegoś z dużej odległości za pomocą trzęsącego się długiego kija. Jest to bardzo nieprecyzyjne i często przynosi niechciane rezultaty.

 

Co oznacza "Wyzwolenie" i "Oświecenie"

Osiągając wyzwolenie odkrywany, ze ciało, myśli i uczucia nieustannie się zmieniają i dlatego nie mogą stworzyć żadnego rzeczywistego ego albo "ja". Dzięki temu nie przeżywamy już więcej samych siebie jako celu ostrzału, ponieważ nie bierzemy cierpienia osobiście. Gdy myślimy "istnieje cierpienie" zamiast "ja cierpię", nie możemy już więcej zostać zranieni i stajemy się wolni. Oświecenie jest kolejnym i ostatecznym krokiem. W tym stanie przejrzyste światło umysłu promieniuje przez każde doświadczenie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, "tutaj" i "tam", są wszystkie wyrazem ponadczasowego bogactwa umysłu. Oświecony umysł w naturalny sposób wyraża nieustraszoność, radość i współczucie oraz pozostaje wolny od wysiłku i spontaniczny we wszystkim, co się wydarza.