XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji swoich czasów. Urodził się w 1924 roku w królestwie Derge we wschodnim Tybecie.W roku 1931 XVI Karmapa otrzymał święcenia mnisie, a następnie rozpoczął studia w tradycyjnej siedzibie Karmapów – klasztorze Tsurpu

 

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Tybecie 6 maja 1983 roku jako syn Mipama Rinpocze, wielkiego lamy linii Ningma oraz Deczen Łangmo, pochodzącej z rodziny o królewskich korzeniach. W 1994 roku cała jego rodzina zbiegła z okupowanego Tybetu do Nepalu, a następnie do Indii. W marcu tego samego roku młody Karmapa przyjechał do New Delhi, gdzie został oficjalnie rozpoznany i ogłoszony Karmapą przez Szamara Rinpocze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunzig Szamar Rinpocze byłdrugim po Karmapie lamą w duchowej hierarchii szkoły Karma Kagyu. Pierwszy Szamar Rinpocze, Kedrup Trakpe Senge (1283-1349) był głównym uczniem III Karmapy Randziung Dordże. Drugi Szamar Rinpocze, Kaczo Łangpo, otrzymał od IV Karmapy Rolpe Dordże Czerwoną Koronę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie.
Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy.

Hannah Nydahl. W grudniu 1969 roku Hannah Nydahl i jej mąż Ole zostali pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy, a następnie na jego prośbę zaczęli przekazywać nauki Diamentowej Drogi w Europie i obu Amerykach.

 

 

 

 

Lobpyn Tseczu Rinpocze urodził się w królestwie Bhutanu w 1918 roku i był jednym z ostatnich wielkich mistrzów medytacji żyjących współcześnie. W wieku 13 lat rozpoczął naukę i praktykę pod duchową opieką swego wuja Lamy Szieraba Dordże w Nepalu. Tam otrzymał nauki Buddy i medytował w surowych warunkach, w jaskiniach i świętych miejscach buddyjskich.

 

Kalu Rinpocze urodził się w 1905 roku w Kham (Wschodni Tybet). Miał 11 lat, gdy otrzymał mnisie święcenia, jako szesnastolatek udał się na trzyletnie odosobnienie medytacyjne, a w wieku 25 lat rozpoczął piętnastoletnie życie ascety w górach w rejonie Derge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szierab Gjaltsen Rinpocze urodził się w 1950 roku w Nepalu. Jest w pełni wykwalifikowanym lamą linii Kagyu. Od XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże Rinpocze uzyskał tytuł „Maniła”, który oznacza, że powtórzył mantrę Om Mani Peme Hung – będącą wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy – więcej niż miliard razy.

 

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w 1949 roku we Wschodnim Tybecie. Jest uczniem XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordze. Jako w pełni wykwalifikowany nauczyciel został wyznaczony przez XVI Karmapę do prowadzenia klasztoru Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Działalność Rinpocze jest ściśle związana z Europą, gdzie podróżuje i udziela nauk.